Yetişkin ORFF Eğitimi

Yetişkin ORFF Eğitimi

Yetişkin ORFF Eğitimi

Ünlü besteci Carl Orff ve çalışma arkadaşı Günild Keetman tarafından geliştirilen Orff-Schulwerk, dinamik bir müzik ve hareket eğitimi yaklaşımıdır. Öncelikle "insan eğitimi" prensibini benimseyen Orff-Schulwerk yaklaşımı yaratıcılık, sosyalleşme, birlikte ürün ortaya koyabilme, özgüven gibi günümüz toplumunun ihtiyacı olan nitelikli bireyler yetiştirme konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Orff-Schulwerk, çocuğun dünyasına oyunlar, tekerlemeler, şarkılar, hareket, dans, drama ve özel olarak hazırlanmış Orff çalgıları ile girer ve müziğe başlamak ve üst aşamalara ulaşmak için sağlam bir temel oluşturur.
 
Yetişkinler için Orff-Schulwerk kursu, öncelikle müzik öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler ve bu alana ilgi duyan ve kendini müzikal olarak keşfetmek isteyen herkesi kucaklayan bir kurs olma özelliği taşımaktadır. Kursta Orff-Schulwerk’in temel prensipleri oyunlarla, şarkılarla, danslarla ve çalgılarla uygulamalar yaparak keşfedilmektedir. Kurs hem katılımcıların müzikal, bedensel, kişisel gelişim süreçlerine ve yaşamlarına sanatsal, yaratıcı bir dokunuş gerçekleştirmekte hem de çocuklarla bu uygulamaların "neden", "nasıl" yapılacağına dair ipuçları sunmaktadır.
 
Aylık olarak gerçekleştirilen ve herkese açık olan "Paylaşım Günleri"nde ise alanda çalışan ve Orff-Schulwerk ile ilgilenen öğretmenler çocuklarla yaptıkları oyunları, şarkıları, dansları katılımcılarla paylaşmaktadır. Paylaşımlarla büyüyen bu etkinlikler her katılımcının çocuklarıyla uygulayabileceği nitelikli birikimlere dönüşmektedir.