İdari Kadro

İdari Kadro

Yönetim Kurulu Başkanı Hale Gökalpsezer İZDOB Realizatör
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Işık İDT Dramaturg/ Emekli
Sekreter Hülya Savaş İDT Oyuncusu
Sayman Özlem Çabuk İZDOB Koro Sanatçısı
Üye Orhan Özkan İZDOB Sanat Teknik Müdürü/ Emekli
Personel Şirin Cerit Şube Müdürü